In the stillness of the mind I saw myself as I am – unbound.
~ Sri Nisargadatta MaharajJnana-yoga is de weg van kennis. Deze kennis is inzicht in het Zelf, ook wel zelfkennis genoemd. Niet een verstandelijke kennis maar een directe ervaring van wat je werkelijk bent.

Hier geldt: weten = zijn.

Hier is alleen puur bewustzijn.

Tijdens Jnana-yoga wordt telkens weer gewezen op wat je bent. De herkenning van dat wat altijd het geval is, moeiteloos, keuzeloos, gewaarzijn. Ook wel het hier en nu genoemd. Daarom kan je aan het hier en nu niet ontsnappen.

Toch is er iets dat zich daaraan wil onttrekken, omdat niet alles dat zich aandient gewild is. Hiervoor zijn (onbewuste) ontsnappingsgewoontes aangeleerd om te voorkomen dat niet alles wat zich aandient ervaren hoeft te worden. Deze conditionering bepaalt onze grenzen (leven in een box).

Wanneer een ontsnappingsgewoonte in werking treedt geeft dat vaak innerlijke wrijving on zelfs lijden. Dat komt doordat we onszelf beperkt hebben

Innerlijke wrijving verwijst altijd naar een obstakel (verkramping) dat in de weg zit om helemaal jezelf te zijn.

Door telkens terug te gaan naar moeiteloos, keuzeloos, gewaarzijn wordt het onbewuste bewust en lost conditionering op.

Hierdoor wordt het bewuste gedeelte van bewustzijn groter en groeien de volgende kwaliteiten: stille geest, zelfloos Zelf, tijdloos, moeiteloos en rijkheid.

De Jnani noemt dit Sit Sat Ananda, Het gelukzalige bewustzijn van het Zijn.

Nataraj noemt dit Tandava. Tandava is de kosmische dans. Het is leegte dansend als alle vormen.